Kontakt til kolonien

Kontakt til kolonien

Udlejer:                                 Vicevært:

Anders Nørgård               Annette Andersen
tlf.  2448 0758                   tlf. 30285259
NB: nyt tlf. nr.
kun den 1. tirsdag i
en måned
kl. 17 – 21

Yderligere korrespondance kan foregå på SMS

Udlejningspriser

Hverdags døgn 3000kr. (sidste  døgn 4000 kr.)

Weekend fredag til søndag     10.000 kr.

Rengøring: Kan bestilles hos Viceværten